Strona Główna

Anielscy Opiekunowie

Archanioł Michał

Archanioł Jofiel

Archanioł Haniel

Archanioł Gabriel

Archanioł Rafał

Archanioł Uriel

Archanioł Zadkiel

Kontakt

Linki

Jak powszechnie wiadomo każdy człowiek ma swojego „anioła stróża”.
Chociaż tak naprawdę nie każdy człowiek ma przypisanego do siebie anioła „od ręki”, to pojawiają się oni zawsze, jeżeli zostają świadomie zaproszeni do naszego życia.

Anioły bardzo mocno przestrzegają zasad poszanowania wolnej woli i o ile ich nie poprosimy, nie ingerują ze swoją pomocą, chyba, że jest to interwencja wymagana z poziomu Boskiego Planu.

Aniołów możemy przyzywać do swojego życia zarówno za pomocą samej intencji i wyrażenia takiej woli, jak również, co bywa bardzo pomocne, za pomocą odpowiednich modlitw, które nadają większą moc i kształt naszej intencji.
Oto niektóre z nich.Modlitwa codzienna, sprawdzająca się też dobrze w sytuacjach, w których czujemy się zagrożeni:

Przede mną Rafał,
za mną Gabriel,
po mojej prawej Michał,
po mojej lewej Uriel,
nade mną Jofiel,
pode mną Zadkiel,
pośrodku Haniel.
Chronione i ukryte w boskim bycie,
pośrodku sześcioramiennej gwiazdy,
w ochronnej kuli
błyszczy i promieniuje: JAM JEST!

Przywołanie legionów Archanioła Michała:
(modlitwa uwalniająca i ochronna)

W imię mojego potężnego JAM JEST przywołuję legiony światła, legiony Archanioła Michała. Uwolnijcie mnie! Przetnijcie wiążące mnie pęta! JAM JEST wolny. JAM JEST wiecznie wolny.
W imię mojego potężnego JAM JEST przywołuję Anioły Światła, aby rozświetliły przestrzeń, prowadziły ludzi i działały tutaj w sposób wzmocniony. JAM JEST ogniem, płomieniem, światłem boskości.
W imię mojego potężnego JAM JEST przywołuję władcze płomienie fioletowego ognia, przemiany i transformacji. Oczyśćcie to miejsce ze wszystkiego, co negatywne, uwolnijcie dobre siły, i spalcie mroczne siły w czystym, boskim świetle. O płomienie oczyszczenia, palcie się, palcie się, palcie się! Zadkiel i Amethyst, zakotwiczcie w tym miejscu ogromne ognisko światła, z którego muszą ustąpić mroczne siły. Teraz i na wieki!
Przywołuję światło boskiego porządku. Michale Archaniele, otocz mnie swoim niebieskim światłem ochrony i mocy.
(powtórz to wyraźnie trzy razy)

Inna skrócona wersja:
Aby ochronić tę przestrzeń, przywołuję Anioły niebieskiego promieniowania. Ochrońcie tę przestrzeń, aby wszystko, co się w niej dzieje było zgodne z Boskim Źródłem.
(powtórz to trzy razy)


© Elmorion